mute - MineFC.com

mute


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý Do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


STRed3102


BeManhMun

2h là ko đủ cho trường hợp này27-09-2020, 23:2830-09-2020, 23:28


STRed3102


BeManhMun

gây war27-09-2020, 21:2527-09-2020, 23:25 (Đã hết hạn)


nhocvy2k9


BeManhMun

nói tục27-09-2020, 19:0727-09-2020, 21:07 (Đã hết hạn)


kienchibui


BeManhMun

chửi thề xúc phạm người khác27-09-2020, 17:1928-09-2020, 17:19


Brianlouis


BeManhMun

nói tục27-09-2020, 13:0227-09-2020, 15:02 (Đã hết hạn)


CongAnHuyen


thanh_tai

nói tục27-09-2020, 11:5527-09-2020, 12:55 (Đã hết hạn)


TuiLaNoob


khoiemvip

chui tuc27-09-2020, 11:1227-09-2020, 11:42 (Đã hết hạn)


Hoang_Beo


khoiemvip

chui tuc27-09-2020, 10:3727-09-2020, 11:07 (Đã hết hạn)


anhlau012


khoiemvip

chui tuc27-09-2020, 10:3527-09-2020, 11:05 (Đã hết hạn)


hhuy38050


thanh_tai

nói tục26-09-2020, 21:1526-09-2020, 22:15 (Đã hết hạn)
«
»
Trang 1/442