mute - MineFC.Com

mute


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý Do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


TheKillLer_hack1


huuthangggg

Spamming28-01-2023, 22:5129-01-2023, 22:51 (Đã hết hạn)


ThayOngNoi


NMT2k4

nói tục28-01-2023, 22:0002-02-2023, 22:00 (Đã hết hạn)


MineTrollll


NMT2k4

chửi người khác26-01-2023, 13:2602-02-2023, 13:26 (Đã hết hạn)


Trungg


NMT2k4

Spamming23-01-2023, 21:3224-01-2023, 07:32 (Đã hết hạn)


Shin_Ok


NMT2k4

Spamming23-01-2023, 21:3024-01-2023, 07:30 (Đã hết hạn)


_PunZ_


vken0k

spam rao bán.20-01-2023, 22:0521-01-2023, 22:05 (Đã hết hạn)


LamDoodle


huuthangggg

ko rao ban19-01-2023, 19:1426-01-2023, 19:14 (Đã hết hạn)


khanhbabygirl


NMT2k4

spam15-01-2023, 21:0316-01-2023, 00:03 (Đã được mở chat bởi NMT2k4)


PotterN


huuthangggg

Spamming13-01-2023, 19:1114-01-2023, 19:11 (Đã hết hạn)


tructran


NMT2k4

Spamming01-01-2023, 21:0001-01-2023, 21:01 (Đã hết hạn)
«
»
Trang 1/1123