mute - MineFC.Com

mute


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý Do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


Yama


NMT2k4

nói tục28-05-2023, 17:4912-06-2023, 17:49


KunJinoZutaKiVN


huuthangggg

Spamming27-05-2023, 21:5030-05-2023, 21:50


TVD_Quaker


huuthangggg

Spamming26-05-2023, 21:4529-05-2023, 21:45 (Đã hết hạn)


thanglong14905


huuthangggg

Spamming22-05-2023, 20:5023-05-2023, 20:50 (Đã hết hạn)


Yama


NMT2k4

nói tục20-05-2023, 22:4204-06-2023, 22:42 (Đã được mở chat bởi NMT2k4)


NgocLinh16


huuthangggg

Spamming13-05-2023, 22:0320-05-2023, 22:03 (Đã hết hạn)


_xemezis_


huuthangggg

sử dụng clone chửi tục13-05-2023, 21:2012-06-2023, 21:20


Lengoctram2k6


huuthangggg

sử dụng clone _xemezis_ chửi tục13-05-2023, 21:2012-06-2023, 21:20


KhangNgu07


huuthangggg

chửi tục không dấu11-05-2023, 17:3314-05-2023, 17:33 (Đã hết hạn)


huuthangggg


huuthangggg

test03-05-2023, 21:4003-05-2023, 21:41 (Đã được mở chat bởi huuthangggg)
«
»
Trang 1/1130