mute - MineFC.NET

mute


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý Do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


Anhdung556


huuthangggg

quang cao sever27-11-2021, 17:3828-11-2021, 17:38 (Đã hết hạn)


MetSuBoJinRai


NMT2k4

Chửi người ta ngu /nc27-11-2021, 16:4828-11-2021, 22:48 (Đã hết hạn)


MBBank


NMT2k4

Chửi người ta ngu /nc, vi phạm nhiều lần27-11-2021, 16:3829-11-2021, 16:38


shyohfuck1


NMT2k4

Chửi người ta ngu/nc27-11-2021, 13:5929-11-2021, 13:59


Hoang_Ngu_Bo


DANTOCVIETNAM

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TAG TÊN NÓI NGƯỜI TA ''ngu''/ThePit27-11-2021, 12:4529-11-2021, 12:45


Corono


NMT2k4

Lời nói công kích người khác, chửi nhau/surival27-11-2021, 10:5029-11-2021, 10:50


ThaoDeepTry


NMT2k4

Chửi nhau, không xúc phạm ba mẹ người khác/survial27-11-2021, 10:4529-11-2021, 10:45


NMT2k4


NMT2k4

1p Test27-11-2021, 10:4004-12-2021, 10:40


LinhIwI


NMT2k4

Sell đồ bằng card trên chat/sb127-11-2021, 08:5128-11-2021, 08:51 (Đã hết hạn)


vomanhtriet123


NMT2k4

spamming27-11-2021, 08:3827-11-2021, 13:38 (Đã hết hạn)
«
»
Trang 2/911