Mute #8443 - MineFC.NET

Mute #8443Inactive

Người chơi bị cấm


ochikochan

Bị cấm bởi


camtuyen3101

Lý do bị cấmchửi tục/pri2 report (vi phạm nhiều lần)
Bị cấm lúc24-10-2021, 13:05
Hết hạn27-10-2021, 13:05 (Đã hết hạn)