Mute #8440 - MineFC.NET

Mute #8440Inactive

Người chơi bị cấm


BIRO25

Bị cấm bởi


DANTOCVIETNAM

Lý do bị cấmSPAM (và vi phạm NHIỀU LẦN trước đó)/ThePit/Report/GroupMineFC
Bị cấm lúc24-10-2021, 08:45
Hết hạn28-10-2021, 08:45 (Đã hết hạn)