Các hình phạt gần đây cho OnePice1 - MineFC.NET

Các hình phạt gần đây cho OnePice1

Bị phạt
Người chơi
Quản lý
Lý do
Ngày
Hết hạn
Mute


OnePice1


huuthangggg

chửi tục24-10-2021, 16:5127-10-2021, 16:51 (Đã hết hạn)
Mute


OnePice1


camtuyen3101

chửi tục/pri2 report23-10-2021, 09:5823-10-2021, 12:58 (Đã hết hạn)
«
»
Trang 1/1