TOP Nạp Thẻ

Hạng Nhân vật Số tiền
#1vycute2k747.970.000 VNĐ
#2KCDA_NNN36.770.000 VNĐ
#3NganCuteee26.280.000 VNĐ
#4vinhtiti523.700.000 VNĐ
#5Ha_So_Kiu13.250.000 VNĐ
#6PhucNoProFF11.500.000 VNĐ
#7MinhPhat115511.300.000 VNĐ
#8__DuyNekk_10.700.000 VNĐ
#9Zalama9.800.000 VNĐ
#10HoangDucThang9.550.000 VNĐ