TOP Nạp Thẻ

Hạng Nhân vật Số tiền
#1KCDA_NNN21.620.000 VNĐ
#2Ha_So_Kiu13.250.000 VNĐ
#3bonhat1237.500.000 VNĐ
#4phucdurex7.040.000 VNĐ
#5Coronan20206.770.000 VNĐ
#6kienchibui6.770.000 VNĐ
#7kien67896.620.000 VNĐ
#8baophuc75546.570.000 VNĐ
#9Vayne24006.060.000 VNĐ
#10Duy_Puppy6.050.000 VNĐ