TOP Nạp Thẻ

Hạng Nhân vật Số tiền
#1anhlau0125.600.000 VNĐ
#2Vayne24002.400.000 VNĐ
#3lop3a2.280.000 VNĐ
#4HITerry1.720.000 VNĐ
#5btwba1t_yt1.660.000 VNĐ