Nạp Thẻ Tự Động

Tên nhân vật phải trùng với tên trong game kể cả ký tự viết HOA.

Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ cào.