Nạp Thẻ Tự Động

Thẻ nạp chậm có thể mất vài phút mới duyệt.